isminiunuttum.com kullanıcı sözleşmesi & sorumluluk reddi

KATILIM KOŞULLARI

isminiunuttum.com ve bağlı bulunan alt (subdomain) sitelerimize katılan, sitemizi kullanan, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal gönderen veya kullanan (yararlanan) kişi ve kuruluşlar aşağıdaki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

A -KİŞİSEL BİLGİLER ve ERİŞİM

A.1. Üye ve kullanıcılar web sitesi üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler, (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini aksi halde isminiunuttum.com ve yetkililerinin bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.

B- ÜYE VE KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

B.1. Üye ve kullanıcılar, T.C. Anayasa’sı, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar nedeniyle suç sayılan ve/veya tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını, bunu bildiklerini, aksi halde kendilerinin bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler.
B.2. Üye ve kullanıcıların sitede beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Sitede siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanamaz, toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz.
B.3. Üye ve kullanıcılar, isminiunuttum.com Yönetiminin bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak üye ve kullanıcılar tarafından yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyali siteden çıkarabileceği gibi, gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini ve isminiunuttum.com Yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
B.4. Üye ve kullanıcılar, isminiunuttum.com kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapamaz. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
B.5. Üye ve kullanıcılar, diğer üye ve kullanıcıların (bireyler ya da kuruluşlar) özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. isminiunuttum.com hiçbir sorumluluk kabul etmez.
B.6. Üye ve kullanıcılar, başkalarının web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.
B.7. Üye ve kullanıcılar, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun, bahis vs, satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyalin, hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemedikleri materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul etmektedirler.
B.8. Üye ve kullanıcılar, yayınladıkları eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi,söz, yorum gibi tüm fikri ve sınaî eserleri silme yetkisine de sahiplerdir. Silinen veri ve materyal isminiunuttum.com tarafından kullanılmayacağı gibi, gelecekte üçüncü kişilere de devredilmeyecektir. Ancak bu korumadan yararlanabilmek için, üye ve kullanıcının silmek istediği öğenin, 3. kişilere devri ve umuma arzından önce silinmesi zorunludur. Aksi halde isminiunuttum.com ve yetkililerinin kontrol, geri alma, silme, sildirme denetim ve sorumluluğu söz konusu olamaz.
B.9. Üye ve kullanıcılar, soracakları sorularda ve içeriğinde eğer ki yetişkin içerik öğeleri taşıyorsa bunu önceden info@isminiunuttum.com eposta/email adresine mail yolu ile bildirmeli ve daha sonrasında açacağı konu başlığına "yetişkin içerik" ibaresi koymalı, aynı zamanda kendisi bir şifre belirleyerek bahsedilen koyua girişte şifre ile giriş uygulaması yaptırmalı ve yine konu başlığına " şifre : xxx " şeklinde ibare yerleştirmelidir.
B.10.isminiunuttum.com adlı sitemizde üyelik iptali sistemi ve istemi bulunmamaktadır. Yani üye olan kullanıcılarımız üyeliklerini silme veya sildirme isteğinde bulunamazlar. Fakat site ile ilişkisinin kesilmesini isteyen kullanıcılarımız iletişim modülümüz ile veya info@isminiunuttum.com mail adresimiz ile iletişime geçmeleri halinde yazılı talepleri doğrultusunda üyelikleri süresiz olarak banlanır (Engellenir). Engellenen kullanıcıların bütün bilgileri sistemimiz tarafından engellenir ve kullanılmaz hale gelir. Bu süreç geri dönüşü olmayan bir süreçtir. Engellenen kullanıcı tekrar üyeliğinin açılması isteğinde bulunamaz.

C- YASAL SORUMLULUK

C.1. Üye ve kullanıcılar, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs konularda hak ve yetkileri olduğunu aksi durumlarda isminiunuttum.com sitesi ve yetkililerine yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler.
C.2. Üye ve kullanıcılar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında isminiunuttum.com’a ve yönetimine karşı da münferiden sorumludur.
C.3. Üye ve kullanıcılar, servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını, beyan ve teyit ederler. Üye ve kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin isminiunuttum.com yönetimi tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.
C.4. Üye ve kullanıcılar, soracakları sorularda merak ettikleri bir yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi,söz, yorum gibi tüm fikri ve sınaî eserlerin isimlerini sadece belli hatırlatıcı ve belirleyici parçalarını koymalıdır, tamamı ile eseri paylaşmak kesinlike yasaktır. Fikri ve sınaî eserlerin tamamı ile bütün olarak paylaşılması sonucunda yasal sorumluluk tamamı ile paylaşan kullanıcıya aittir ve isminiunuttum.com yönetimi hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
C.5. Üye ve kullanıcılar, sorularda sorulan yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi,söz, yorum içeren eserlerin sadece ismini yada yazarlarını yada yapım yılını yada fragmanını yada belli bir parçasını bilgilendirme amacı ile paylaşabilirler. Bunun dışında eserin tamamını yada download adresini yada izlenme adresi gibi telif hakkını ihlal eden paylaşımlar kesinlikle yasaktır ve paylaşılması halinde paylaşan kullanıcı,üye bütün hukuki sorumluluğu beyan, kabul ve taahhüt eder.
C.6. İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan isminiunuttum.com isimli sitemizde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üyelerin yaptığı paylaşımlardan ve yazdığı mesajlardan sitemiz sorumlu değildir. Herhangi bir şikayetiniz için, info@isminiunuttum.com mail adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

D- YASAL İZİN

D.1. Üye ve kullanıcılar,isminiunuttum.com sitesinde izledikleri, elde ettikleri, download ettikleri materyal ve verilerin bireysel bilgi almak amaçlı amaçlar dışında kullanılamayacağını, ticarete konu yapılamayacağını, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını ve kullandırılamayacağını kabul ve taahhüt ederler.

E- MAHREMİYET

E.1. Kural olarak site ve üye ve kullanıcılar arasındaki her türlü yazışma, kişisel bilgiler vs.. sır niteliğindendir ve ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz. Ancak bu durumda bile hak sahibinin mağduriyetinin sınırları mümkün olduğunca dar tutulmaya çalışılacaktır.
E.2 isminiunuttum.com servisleri, sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazına kaydetmektedir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup, kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir.
E.3 Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşılmasını sağlar. Üyeliğin onaylanması, ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta/e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşir. isminiunuttum.com, kullanım şartları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta/e-mail ile mesaj gönderir.
E.4 isminiunuttum.com yönetimi gerekli gördüğü taktir kişilere bilgilendirmek amacı ile aradıkları şeyin bulunup bulunmadığına, daha fazla bilgi gereksinimi olup olmadığına dair e-posta/e-mail atma yetkisine sahiptir. Kullanıcı ve üyeler bunu kabul etmiş sayılır. Bu tip e-posta/e-mail leri almak istemeyen kullanıcıların info@isminiunuttum.com mailine atacağı bilgilendirme maili ile talepleri incelenerek gerekli görüldüğü taktirde kullanıcı bilgilendirmesi iptal edilir.

F- GÜVENLİK

F.1. Üye ve kullanıcı, internet sitesine korsan saldırı, virüs yükleme, güvenliği zaafa uğratıcı faaliyetlerde bulunamaz.
F.2. isminiunuttum.com sistemleri güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir. Bütün kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Üye ve kullanıcıların, şifrelerini unutması durumunda e-posta/e-mail adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifreler kullanıcının kayıtlı olduğu e-posta/e-mail adresi dışında başka bir adrese bildirilmez.
F.3. isminiunuttum.com hem sitesinin hem de üye ve kullanıcılarının güvenliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenle, sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir güvenlik açığına izin vermemek için çaba gösterilmektedir. Buna rağmen, zaman zaman üyeliklere korsan olarak girilmesi söz konusu olmaktadır. Güvenlikle ilgili bir sorunla karşılaşılmaması için güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.
F.4. Facebook ile bağlan eklentisi ve alt yapısı tamamı ile facebook.com sitesi tarafından hizmet verir (global bir hizmettir) isminiunuttum.com sitesi sadece servisten yararlanmak sureti ile bağlantı imkanı sunmaktadır. Facebook connect yani facebook ile bağlan eklentisi ile isminiunuttum.com veri tabanına sadece isim, soyisim, e-mail ve o an facebook ta kullanılan profil fotoğrafı kayıt edilir.
Hiçbir şekilde facebook şifreniz (veya herhangi başka bir şifre) isminiunuttum.com veri tabanına kaydedilmez! İsminiunuttum.com sitesinde var olan ve kullanılan facebook connect eklentisi, yani facebook ile bağlan eklentisi sadece yukarıda yazan bilgileri alır ve hiçbir şekilde kullanıcının facebook kullanıcı haklarına ulaşamaz, yada kullanıcı yerine paylaşımda bulunmaz!

G- SAİR HÜKÜMLER

G.1. Üye ve kullanıcıların isminiunuttum.com’a bildirdiği adres, e mail üye ve kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir.
G.2. isminiunuttum.com Yönetimi yukarıda belirtilen koşulları dilediği her zaman geliştirebilir ve güncelleyebilir.

Üye ve kullanıcılar yukarıdaki hükümlerin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını bilerek kabul ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
...